Bizon Pub & Restaurant
Bizon Mexico

Warunki zapisu do newslettera

Wstęp

Informujemy iż w ramach korzystania z formularza zapisu do bazy newslettera przetwarzane zostaną imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail w celu wysyłania drogą mailową oraz sms-ową treści marketingowych (informacji handlowych) w tym informacji o promocjach i ofertach specjalnych dotyczących Bizon Pub & Restaurant oraz Bizon Mexico.

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie klikając stosowny link zamieszczony w stopce otrzymanej wiadomości marketingowej lub pisząc na adres mailowy kontakt@bizonpub.pl prośbę o jej anulowanie.

Uprzejmie informujemy, iż Wariaci Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Korfantego 6 w Rybniku (kod pocztowy: 44-200), tel. 505 767 777, adres e-mail: kontakt@bizonpub.pl, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem ww. danych osobowych jest firma Wariaci Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Korfantego 6 w Rybniku (kod pocztowy: 44-200), tel. 505 767 777, adres e-mail: kontakt@bizonpub.pl. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres lub email: kontakt@bizonpub.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana treści danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Newsletter

zostań członkiem Klubu Smakosza

Chcesz otzymać rabaty i gratisy w BIZON Pub & Restaurant?
Zapisz się do bazy newslettera, a będziesz otrzymywać od nas SMSy lub e-maile z rabatami do wykorzystania w naszej restauracji.
Zapisując się akceptujesz Warunki zapisu do newslettera

PFR - Polski Fundusz Rozwojowy

© 2022 Bizon Pub & Restaurant / Bizon Mexico. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: qbic studio